gold silver
mailing paying
home

De productie van goud in de wereld

Pdf pdf

Het onderwerp zal niet hier de munt van goud, de monetaire massa, de inflatie of de standaard echter maar de situatie van de productie van goud in de wereld zijn.
Dat doet vandaag bijna 6 jaar dat de wereldproductie van goud, stagneert en zelfs daalt, toch de stijging van de prijzen van het ons goud zou hebben van een productiestijging wereld van goud bevorderen.
Hij heeft enkele jaren de grote Goeroes van de financiën ons hadden nochtans voorspelt dat de stijging die zij onmogelijk over " de groffe reliek" zouden laten de productie van goud vonden klimmen en zou zijn fataal aan de prijs van het ons goud. Vandaag heeft de prijs van het ons goud bijna geverdrievoudigd en de productie van goud slaagt moeilijk erin om zich op hetzelfde niveau te handhaven….

I. Daling van de wereldproductie van goud?
Dit onderwerp, heb ik het reeds in 2004 in drie verschillende artikelen over de productie van goud behandeld, zij zijn echter altijd van actualiteit (de wereldproductie van goud: 1. cycli, 2. technische analyse, 3.histoire).

a. de vorige dalingsgolven.
Er waren aan de XXe eeuw drie grote dalingsgolven van de productie van goud:
1914-1918 (eerste wereldoorlog)
1939-1945 (tweede wereldoorlog)
1970 (eind van de standaard gold van de dollar „Gold Bullion Standaard“ en massieve verkoop van de centrale banken)
Vermeld moet worden dat na elke dalingsgolf van de productie van goud, is hij dan tussen 15 en 20 jaar aan het goud nodig om te overschrijden zijn gaan vooraf aan top.

b. Stagnatie/daling van de productie van goud sinds 2001.
Het maximum van de wereldproductie van goud heeft in 2001 met 2600 ton goud plaatsgevonden dat in een jaar in de wereld wordt geproduceerd. Sinds deze datum daalt de wereldproductie van goud enigszins ieder jaar terwijl de prijs van het gele goud met kracht en duurzaamheid stijgt. De stijging record van de prijzen van het goud van 255$ aan meer dan 700 dollar is niet voldoende geweest om de productie van goud op zijn niveau van 2001 te handhaven.


II. De redenen van de daling van de wereldproductie van edele metalen.
a. de te geringe mijninvesteringen.
- De hoofdreden is het duidelijke gebrek aan investering in de mijnverkenning in de jaren '90 wegens de prijs van het ons ridiculement laag goud. De onafgebroken daling van de prijzen van het goud sinds de jaren '80 heeft de goudhoudende mijnen verplicht om hun verkenningsinvesteringen tot het minimum te verminderen. Ondanks een opnieuw starten van de mijnverkenning sinds 2001, moet men tussen 5 tot 10 jaar tussen de ontdekking van een afzetting en het gietijzer van de eerste baar van goud wachten.
- De stijging van de prijs van het ons goud in dollar is de mijnmaatschappijen van hun lange goudhoudende winterslaap weggegaan, dat heeft talrijke positieve invloed voor de productie van goud, voldoende gehad om te vermijden dat de productie genoeg bruut, maar niet achteruitgaat om een nieuwe Klondike of Eldorado te vinden. Ondanks de wekker van de investering in de verkenning stagneert de productie bij gebrek aan ontdekking van afzetting van wereldklasse. De grote producenten van goud er vergissen zich niet, zij verkiezen hun concurrenten eerder af te kopen dan nieuwe goudhoudende goudklompen zoeken.

b. De piek van productie.
De stijging van de prijs van het ons goud heeft een gevolg gehad dat op de wereldproductie van goud stimuleert, zij heeft vermeden dat de productie van goud bruut daalt. Het ziet me ernaar uit dat dit begin (om te bevestigen) van dalingsgolf van de productie van goud verschillende oorsprongen heeft die de vorige dalingsgolven van de XXe eeuw, die exogene oorsprongen hadden (1ste en 2 ième wereldoorlogen, monetair beleid). Weliswaar is er een grote traagheid tussen de opleving van de verkenning en de productie, maar ik ben niet zeker dat dat voldoet om deze stagnatie uit te leggen/daling van de productie van goud. Ondanks deze traagheid, zou de productie van goud reeds de eerste tekens van opleving moeten geven, niettemin is het niet het geval. Deze stagnatie/daling van de productie van goud schijnt me endogene oorsprongen aan de productie van goud te hebben, het is niet de wereld die de productie van goud laat dalen, is het de productie die de wereld van goud berooft, hetgeen zeer verschillend is.

III. De toekomst van de productie van goud?
a. concentratie van steeds geringer goud.
Men moet nog van het goud nog een beetje overal in de wereld (het goud heeft een grote geografische verdeling) uittrekken, maar met steeds lagere gehalten en concentraties. In Zuid-Afrika (eerste wereldproducent), moet men soms het goud in filons aan 4000 meters diepte onder verschrikkelijke menselijke omstandigheden gaan zoeken, met ingewikkelde technieken en zeer hoge energiekosten. Voor een ton erts, verzamelt men alleen maar 3 of 4 gram goud. De gehalten van goud in de erts zijn veel sinds het tijdperk van de toeloop naar het goud en de mijnwerker met zijn „goudwasserszeef“ op de kanten van een rivier veranderd die een alluviale afzetting beheert, in de USA, in Canada of in Australië aan XIXème eeuw. Beëindigd de ontdekking van goudklompen van goud van verschillende kilogrammen op de kant van een rivier door een fortuinlijke prospector. Als voorbeeld bevatte een goudmijn in een afzetting van kwarts van Californië te midden van de XIXe eeuw met gehalten die als zeer laag worden beschouwd, toendertijd, tussen 15 en 35 gram goud per ton! Probeert een beetje om vandaag een afzetting van goud met een gehalte van een ons goud per ton (31.103 gram) te zien! Zelfs in Europa, heeft hij er van het goud gehad, maar het gebruik is zo oud (Oudheid), zijn de gehalten vandaag zo gering dat zeer weinig mijnen nog rendabel zijn. Er blijft van het goud in de wereld maar met welke exploitatiekosten? Als ik u zeg dat ik een fabelachtige afzetting van goud heb, maar dat hij op de maan is, zult u gemakkelijk begrijpen dat men echt het niet kan beschouwen als een levensvatbare economische voorraad, is het een beetje de situatie van het goud in de wereld vandaag…

b. Stijging van de kosten van onvermijdelijke vervaardiging.
Elk jaar dat voorbijgaat kent de gemiddelde kosten van de productie van goud te stijgen, en deze tendens is definitief. Ondanks steeds meer efficiënte techniek van verkenning, zijn de ontdekte afzettingen meer klein en met lagere gehalten, dat wil zeggen steeds minder rendabel. Dat men nieuwe afzettingen ontdekt, geen enkele twijfel, maar zij zullen verder, meer klein en duurder, onder deze omstandigheden het zijn moeilijk voor het ons goud zijn om een dag aan de prijs van 2001 terug te vallen.

Men moet nog op enkele jaren wachten om te weten of de stijging van de prijs van het ons goud de exponentiële kromme van de productie van goud kan het mogelijk maken om zijn folle groei voort te zetten. Het is echter reeds mogelijke vandaag erover te twijfelen, zelfs wanneer het noodzakelijk, wegens de traagheid tussen verkenning en productie, is om op enkele jaren nog te wachten om over definitieve of tijdelijke achteruitgang en piek van productie van de productie van goud in de wereld te spreken.

Ziehier de aanhaling van een econoom die de journalist Tymothy Green in 1968 vertelt: „gezegd mij wanneer de mens en ik zal veranderen zal ik u zeggen wanneer het belang van het goud“ zal ophouden.

Dr. Thomas Chaize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raw material
other
mailing free
dani2989 logo